Skip to main content

Soomaliga

Ururka PACER waxa uu bixiya tababar (workshop), waxqabad ama taageero gaar ahaaneed iyo qoraalo la fasilay oo ku saabsan dhibaatooyinka ay la kulmaan qoysaska ka socda meelaha kala gadisan. qoraalada hoos ku qoran waa kuwo ka mid ah qoraalda lagu turjumay afka Soomaliga.

Waa lacag la’aan

Activity Cards

Let's Talk and Count! Activity Cards - Somali Version

square $4 | 10+ copies, $2.50 each | 100+ copies, $2 each  | PHP-a41so

Faylka lagu kaydiyu qoraalada muhiimka ah

Faylka lagu kaydiyo qoraalda waxbarashda gaar ahaaneed
waalidku waxa ay ku kaydin karaan qoraalada muhimmka ah ee la xiriira waxbarashada iyo tusaalo kusaabsan dan wadaaga ka dhexeeya waalidka iyo iskuulka.
1-10, $10 each | 11-100 copies, $8 each  | PHP-a5So

Handouts squareFree to Download pdf icon | $1.50 per request | 10+ copies, $.50 each

PHP-c218a-so
PHP-c269a-so
Baaq Caawinaad ah ee Ilmaha Dib-udhaca Xoogan leh ka Saacidaya Akhriska iyo Qorista PHP-c206so
Baaq Caawinaad Akhriska iyo Qoraalka: Ilmo walba waxey u baahanyihiin codeyn PHP-c207so
Baaq Saacidaya wada-akhriska PHP-c213so
Ballan qaad Tababar-qeexnnaan: Caawinaadda Ilmahaaga xagga Akhriska iyo Fahamka GE-3so
Brashada la xiriirka: Waqtiga go'an ee Horumarka koritaanka Caadiga ah PHP-c69so
Caawimaadda ilmaha ee xeeladda Mnemonics ALL-41so
Dacwad Xareynta Wasaaradaa Waxbarashada ee Minnesota PHP-b17so
Doorka habraaca sharciyeed PHP-a25so
Fahamida habka waxbarashda gaar ahaaneed ALL-17So
Fahamka Habka Adeegga Hor u billaabidda Dhexdhexaadinta ee Minnesota PHP-c137so
Fikradaha maldahan ee ardeydu ka qabto la barashada fasalka ee ardeyda dib u dhaca leh ALL-42so
Gadiidka iyo Ilmaha Naafada leh ALL-55so
Goolasha Qorshaha Waxbarashada Gaar ahaaneed ALL-56so
Hab ilmahaaga dib u dhaca leh loogu Diyaariyo Dugsiga Barbaarinta: Baaq loogu tala galay waalidka PHP-c179so
Habka loo helo wax qabadka dagmada ee ku saabsan Caafimaadka dhinaca dabciga iyo dareenka. PHP-c84so
Handadaadda iyo Dhibaateynta Ardeyda Dib-udhaca leh BP-18so
Howlaha la xiriira ALL-52so
Jawiga u Caadiga ah waxuu Saacidayaa Howlaha ka Hortagga hore PHP-c178so
Ogeysiinta hore ee Qoraalka ah ALL-43so
Ogeysiinta Oggolaanshaha Waalidka laga doonayo ee Ilmaha Naafada ee Xannaanada iyo dugsi-billowga ah ALL-40so
Qalab yar oo riqiis ah ayaa kaa caawin karaa xiriirka ALL-16so
Qalabka Caawimaadda ee Loogu tala galay Dhalaanka iyo Ilmaha Naafada ah ee Da’adoodi Yartahay PHP-c212so
Qiimayn: Maxay u qabataa ilmahaaga? PHP-c2so
QIIMAYNTA WAXBARASHADA GAAR AHAANEED ALL-10So
Qiimeeyn: Maxey u micno tahay ilmahaaga? ALL-11so
Qoraalka (Records) Skuulka iyo Xuquuqda Waalidka PHP-c41so
Qorista Yoolalka iyo Ujeeddooyinka Qorshaha Waxbarashada Gaar-ahaneed ee Dhalaanka PHP-c260so
Qorshaynta Waxbarashada Gaar ahaaneed. (IEP) ee ilmahaaga. Tusaalo yar oo tixgalin ah ALL-8So
Sidee Ayaan U Ogaan Karaa in Ilmahaygu Hor Umar Samaynayo? ALL-13So
Sidee ku ogaadaa in ilmaheyga horumar gaarayaan? PHP-c78so
Talaab qaadka Ka Gudubka Xanaanada (Preschool) u gudubka Dugsi-bilowga (Kindergarten) PHP-c196so
Talooyin Loogu Baaqayo Waalidka Xagga Qorsheynta Barnaamijka Xilli kala Guurka ALL-14so
Tix-raac ah: Isu Diyaarinta ka Qeyb qaadashada Kulan Dhexdhexaadinta ee lagu Xaliyo Qilafaadka PHP-c200so
Tusaaloyin ah Halka Waqtiga Xaadirka ah Horumarka Tacliinta iyo Hab Shaqeynta Marayaan PHP-c253so
Wa maxay Maareynta ama Howl isu-duwidda? PHP-c274so
Xiriritaanka ku lug leh Qorshaha waxbarashda gaarka ah PHP-c82so